Oplossingen

Meetoplossingen gassen, aerosolen en stof

Specialisten in instrumentatie voor het bemonsteren en meten van gassen, aerosolen en stof in processen, emissies, omgeving en R&D applicaties.

Voor een proeffabriek hebben wij een gecertificeerde CEM (continuous emission monitoring) uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een FTIR analyser.

Onderhoud bij vast opgestelde continue meetsystemen, Ravebo verzorgt dit op locatie. Na een volledig onderhoud vindt een lek-test en her-kalibratie plaats.

Sensoren met verschillende meetprincipes zijn inzetbaar bij stationaire gasdetectie met een primaire functie die alarmeert in geval van een gevaarlijke situatie

Het monitoren van de WBGT index is vaak gebruikte methode om een inschatting te maken van de risico's van de effecten van hittebelasting op de werkplek.

Een CEMS is in de regel een gecertificeerd meetsysteem dat op een vaste plaats nabij het emissiepunt van de betreffende installatie wordt geïnstalleerd.

Op maat gemaakte monsternamepompen voor het nauwkeurige bemonsteren van gas en luchtkwaliteit controle.

Goede robuuste optische meetsystemen zijn verkrijgbaar voor het accuraat meten van trends in de concentraties van sommige stoffracties.

Isocyanaten wordt gebruikt als een grondstof bij de productie van polyurethaanschuim. Nauwkeurige detectie is noodzakelijk in de opslag- en verwerkingsomgeving.

Een gasanalyser wordt ontworpen op basis van de range waarin gemeten gaat worden en de gewenste accuraatheid waarbinnen de analyse moet plaatsvinden.

Aerosolspectrometrie toegepast in Indoor Air Quality metingen. Het meten van fijnstof en aerosolen in de omgeving en in ventilatiekanalen.

De draagbare gecertificeerde FID analyser, model Polaris, voor periodieke emissiemetingen en procesmetingen van CxHy (TOC) in de praktijk.

Compacte, draagbare gaskoeler Dado Lab GD1voor gasconditionering bij periodieke online gasanalyse in emissie en processen.

Debietsmeting en isokinetische monstername zijn cruciaal voor nauwkeurige emissiemetingen. De ST2 micromanometer en QB1 pomp bieden betrouwbare resultaten.

Automatische isokinetische monstername door Ravebo met de ST5 serie: compacte, lichte samplers met krachtige pompen en volledige datalogging voor veldgebruik.