Oplossingen

Meetoplossingen gassen, aerosolen en stof

Specialisten in instrumentatie voor het bemonsteren en meten van gassen, aerosolen en stof in processen, emissies, omgeving en R&D applicaties.

Voor een proeffabriek hebben wij een gecertificeerde CEM (continuous emission monitoring) uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een FTIR analyser.

Onderhoud bij vast opgestelde continue meetsystemen, Ravebo verzorgt dit op locatie. Na een volledig onderhoud vindt een lek-test en her-kalibratie plaats.

Sensoren met verschillende meetprincipes zijn inzetbaar bij stationaire gasdetectie met een primaire functie die alarmeert in geval van een gevaarlijke situatie

Het monitoren van de WBGT index is vaak gebruikte methode om een inschatting te maken van de risico's van de effecten van hittebelasting op de werkplek.

Een CEMS is in de regel een gecertificeerd meetsysteem dat op een vaste plaats nabij het emissiepunt van de betreffende installatie wordt geïnstalleerd.

Klant specifieke luchtmonstername pompsystemen voor bijvoorbeeld het nemen van gasmonsters over filters, absorptie materiaal of absorptie vloeistof.

Goede robuuste optische meetsystemen zijn verkrijgbaar voor het accuraat meten van trends in de concentraties van sommige stoffracties.

Isocyanaten wordt gebruikt als een grondstof bij de productie van polyurethaanschuim. Nauwkeurige detectie is noodzakelijk in de opslag- en verwerkingsomgeving.

Een gasanalyser wordt ontworpen op basis van de range waarin gemeten gaat worden en de gewenste accuraatheid waarbinnen de analyse moet plaatsvinden.

Aerosolspectrometrie toegepast in Indoor Air Quality metingen. Het meten van fijnstof en aerosolen in de omgeving en in ventilatiekanalen.

De draagbare gecertificeerde FID analyser, model Polaris, voor periodieke emissiemetingen en procesmetingen van CxHy (TOC) in de praktijk.

Een compacte en draagbare compressor koeler voor een betrouwbare gasconditionering bij emissiemetingen op periodieke basis.