Automatisch isokinetische monstername

Als er emissiemonsternames uitgevoerd worden gebeurt dat in veel gevallen onder isokinetische condities. Dit betekent dat de het monstername met dezelfde snelheid gebeurt als waarmee het rookgas geëmitteerd wordt op dat meetpunt. Voor stofmetingen wordt hiervoor de EN13284-1 toegepast. Voor monstername van gasvormige componenten zoals bijvoorbeeld Fluoriden en  Ammoniak wordt er in deze specifieke normen gerefereerd naar de stofmeetnorm voor de uitvoering van de isokinetische monstername.

Verschillende methodes

Meestal worden twee methoden uitgewerkt voor de monstername van gasvormige componenten: bemonstering en absorptie in de hoofdstroom, of in een deelstroom. In de praktijk wordt vaak de laatste methode toegepast. Op die manier kan gelijktijdig met de stofmonstername meerdere gasmonsternames genomen worden. Vanaf eind jaren ’80 levert Ravebo al automatisch isokinetische samplers. Hierdoor is op het gebied vaan toepassing , service en technische ontwikkeling veel ervaring opgebouwd en kennis aanwezig.

De ST5 serie

De huidige generatie isokinetische samplers betreft de ST5 serie. De ST5 LT is het eenvoudigste model: isokinetisch bemonsteren middels een zeer eenvoudige regeling en een minimum aan componenten. De ST5 en de ST5 Evo zijn de modellen met een snelle regeling, krachtige pomp en alle extra mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het verwarmen van de meetlans met filterhuis. Voor de ST5 Evo geldt dat de aanzuigpomp volledig gescheiden is van het meet- en regelsysteem. Slechts een aanzuigleiding en elektrische verbindingskabel zijn benodigd tussen de pompunit en de controle-unit bij dit model.

Deze systemen zijn praktisch voor gebruik in het veld vanwege het feit dat ze compact, licht van gewicht zijn en uitgerust zijn met krachtige pompen. De omkasting vaan alle systemen hebben stevige handgrepen en zijn afgewerkt met afgeronde hoeken en rubber stootranden.

De specificaties

Achter de pompinlaat bevindt zich een hoog oppervlak beschermingsfilter. In de ST5 en de ST5Evo bevindt zich ook een wateropvang en een sensor ter voorkoming van het eventueel doorzuigen van vloeistoffen. Alle systemen hebben een volledige datalogging van alle gemeten en berekende parameters. In de ST5 en ST5 Evo zijn de regeling voor het gecontroleerd verwarmen van de monsternamelans en het filterhuis - met de dataopslag van deze temperaturen - ook volledig geïntegreerd.

Monstername

Een automatische lektest is mogelijk welke wordt opgeslagen in het geheugen en mee op het meetrapport verschijnt. De automatisch isokinetische regeling kan ingesteld worden op de gewenste isokinetische deviatie. Uiteraard kan het debiet van de deelstroom monstername tijdens de isokinetische monstername worden ingevoerd en gewijzigd. De St5 serie is het gereedschap voor genormeerde isokinetische bemonsteringen!

Alle componenten voor de monsternamen behoren tot het leveringsprogramma van Ravebo. Denk aan: pitotbuizen, monstername probes/sondes verwarmd en onverwarmd, filterhouders, zwanenhalzen, nozzles, verwarmde slangen, koelers, gaswasflessen, absorptietraps, monsternamepompen (constant flow en isokinetisch) enzovoorts.