Inbedrijfstelling, Service & Kalibratie

Installatie en inbedrijfstelling

Een juiste installatie is de eerste stap voor een optimaal en efficiënt gebruik van nieuw aangeschafte analyser- of detectiesystemen. In overleg met u stellen we gezamenlijk af aan welke diensten vanuit Ravebo hierin benodigd zijn. Wij kunnen u ondersteuning en support geven bij de installatie en ingebruikname, maar we kunnen ook de installatie zelf voor u uitvoeren. Afname middels FAT (Factory Acceptance Test) en SAT (Site Acceptance Test) zijn inmiddels heel gebruikelijk bij systemen, zeker in geval deze klantspecifiek zijn samengesteld of vervaardigd. Veel voorkomend is de integratie naar een bestaand DCS/PLC systeem bij de klanten. We hebben de nodige kennis en ervaring om deze integratie tot een succes te brengen, derhalve continue gegevensregistratie en juiste processturing te garanderen. De oplevering van een dergelijke integratie is uiteraard inclusief technische tekeningen.

Onderhoud en Kalibratie

Service en kalibraties van meetapparatuur en gasanalyse systemen is één van de expertises van Ravebo B.V. Op het gebied van apparatuur voor het meten van milieu emissies, procesparameters, omgevingscondities en arbeidsomstandigheden hebben we veel ervaring. Met veel van onze klanten hebben we een langdurige samenwerking op dit gebied. We werken veelal samen met onze klanten in de vorm van serviceovereenkomsten. Tijdige uitvoering van preventief onderhoud, controles en kalibraties zijn daarmee geborgd.

Afhankelijk van de instrumentatie of installatie kunnen onze goed opgeleide specialisten de vereiste service bij u op locatie of in onze goed uitgeruste werkplaatsen uitvoeren. Tijdig onderhoud en kalibratie van apparatuur draagt algemeen bij aan een langere levensduur.

We hebben meer dan 30 jaar ervaring met onderhoud en kalibratie (zowel on-site als off-site). Deze ervaringen zijn inmiddels uitgegroeid tot het op maat produceren van meetapparatuur en analyse systemen.

We voeren kalibraties uit voor een grote diversiteit aan apparatuur en systemen zoals:

 • CEMS systemen;
 • Gasanalysers: NDIR, FTIR, FID;
 • Gasdetectiesystemen;
 • Monsternameapparatuur: emissie & arbeidsplaats;
 • Geluidmeters & Trillingsmeters;
 • Klimaatmeters (T, RV, CO2, WBGT etc.);
 • Online stofmeetapparatuur en nano particle counters

Documenten en Certificaten

Na onderhoud en kalibratie (en eventuele aanpassingen) wordt elk instrument voorzien van een kalibratierapport, desgewenst op de door u aangegeven punten. Naast het rapport ontvangt u een logboek en eventueel een checklist waarin we de uitgevoerde werkzaamheden beschrijven en de conditie van de instrumentatie weergeven. Voor de controles en kalibraties maken we gebruik van meetstandaarden herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.

Servicecontracten

Omdat instrumentatie vaak een belangrijk onderdeel is van uw kwaliteitssysteem of productieproces en het beheer vaak een tijdrovende klus is, biedt Ravebo de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten. Dit biedt u zekerheid op het gebied van:

Controle op kalibratie- en onderhoudsintervallen, waardoor uw kwaliteitssysteem gewaarborgd blijft;

Een zo kort mogelijke doorlooptijd, zodat uw meetinstrumenten snel weer in gebruik kunnen worden genomen;

Eén centraal contactadres voor al uw vragen over de uit te voeren service;

Een goede technische staat van uw instrumenten. Op basis van de opgebouwde historie kunnen wij u adviseren over mogelijke vervanging en/of verwachte toekomstige reparatiekosten.

Apparatuur huren

We bieden de mogelijkheid om bepaalde meetapparatuur en analysers te huren:

 • FTIR analyser met samplesysteem, probe en verwarmde slang;
 • FID analyser met probe en verwarmde slang;
 • Pompsystemen voor monsternames (Constant Flow / Isokinetisch);
 • Klimaatmeetsets voor metingen conform NEN-ISO 7730;
 • Geluidmeters met frequentie analyse;
 • Trillingsmeter voor vaststellen arbeidstrillingen (hand-arm/whole body);
 • Aersosol spectrometer voor deeltjes/stof in omgevingslucht.

Eventueel kan het huren gecombineerd worden met gedeeltelijke ondersteuning en data-analyse. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw project en onze beschikbaarheid en expertise. Voorafgaand aan een eventuele huur stemmen we dit duidelijke af met u.