Advies, installatie en oplevering stationaire gasdetectie

Alarmering in gevaarlijke situaties

Ravebo B.V. heeft onder andere ervaring in de volgende applicaties:
Stationaire gasdetectie heeft primair de functie voor een alarmering in het geval een mogelijk gevaarlijke situatie optreedt als gevolg van een concentratie aan een bepaald gas. Sensoren met verschillende meetprincipes zijn hiervoor inzetbaar welke doorgaans zijn ingebouwd in een transmitter. De eventuele voeding van de transmitter en uitlezing en verwerking naar alarmeringen kan via een controller. De applicaties zijn heel divers.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Ervaring in verschillende applicaties

  • Bewaking gascondities fruitopslag;
  • Bewaking zuurstofconcentratie in ladingruimte tijdens transport met uitlezing in de bestuurderscabine;
  • Bewaking toxische gasconcentraties nabij processen waarbij dit kan vrijkomen;
  • Meting toxische gasconcentraties voordat de ruimte betreden wordt waarbij deze is Bijvoorbeeld een proces waarbij er bijna continu een H2S concentratie heerst. Vooraf aan een onderhoud kan met stationaire detectie de eerste indicatie verkregen worden of het veilig is de ruimte te betreden. In de praktijk wordt dan uiteraard ook persoonlijke gasdetectie toegepast.
  • Bewaking zuurstofconcentratie bij risico’s op zuurstofverdringing als gevolg van lekkage stikstofleiding;
  • Metingen toxische gasconcentraties van zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO) nabij ovens van metaal recycling processen om eventuele blootstelling in de werkomgeving tijdig te signaleren.
  • Metingen nabij Ammonia opslagtanks ter bewaking van mogelijke lekkages.
  • Metingen van Waterstof (H2) en Chloor (Cl2) in de omgeving nabij membraanprocessen waarbij deze stoffen vrijkomen.