Sampling en analyse systeem pilot plant

Emissiemetingen met een gecertificeerde CEM

Voor een proeffabriek hebben we een gecertificeerde CEM (continuous emission monitoring) gecombineerd met een customised verwarmd sequentieel sampling systeem met voorbemonstering voor het kunnen uitvoeren van diverse online procesmetingen, emissiemetingen en efficiëntie bepalingen. Dit alles met een zo kort mogelijke responsetijd.

Verschillende analyses

Voor de analyse van diverse gasvormige componenten wordt gebruik gemaakt van een FTIR analyser en voor zuurstof een analyser met paramagnetische cel. Stof wordt inline gemonitord middels een optisch meetprincipe. 
FTIR wordt veel toegepast bij metingen in o.a. de volgende processen:

 • Het monitoren van emissies uit processtromen met behulp van Continue Emissie Monitoring Systemen
 • rocesoptimalisatie
 • R&D omgevingen waarin onderzoek gedaan wordt aan:
 • Broeikasgassen uit bodem
 • TiO2in verfproducten met behulp van gesloten systemen
 • Katalysatoren
 • Koolstofdioxide opslag
 • Uitstoot meten van motoren
 • Semiconductor industrie
 • Anesthesiegassen
 • Metingen aan compressoren
 • Fosgeen monitoring

 

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Korte responsetijd

Over 2 lijnen wordt continu gemonsterd bij 180 °C. Vervolgens wordt geschakeld welke lijn de analysers moeten gaan bemeten. De verbinding vanuit de voorbemonstering naar de analyser is kort, waardoor de totale responsetijd kort gehouden wordt. Na het FTIR meetsysteem wordt het bemonsteringsgas gekoeld en geconditioneerd voor de zuurstofanalyse in de paramagnetische analyser.

Flexibel door een verrijdbare kar

Het geheel is gemonteerd op een verrijdbare kar welke is vervaardigd in een van onze werkplaatsen. Dit voor een flexibiliteit in de plaatsing met het oog op eventuele ontwikkelingen en experimenten in de toekomst. Alle data komt in het gewenste format binnen in het klant specifieke registratie systeem. Hiervoor hebben wij de klant ondersteund in de implementatie en weergave hiervan in hun eigen systeem.

Wat kan Ravebo voor u betekenen?

Ravebo is gespecialiseerd in het meten en kalibreren van meetinstrumenten. Wij kunnen u helpen met uw probleem. Loopt u tegen een probleem aan en bent u opzoek naar de juiste oplossing, voor u op maat gemaakt? dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.