Draagbare FID analyser voor periodieke emissiemetingen

In het geval van emissiemetingen aan totaal koolwaterstoffen wordt de FID analyser toegepast. Voor een goede meting worden behoorlijke eisen gesteld aan de FID monitor. In het geval van periodieke emissiemetingen is het gewenst dat de hoogwaardige FID compact en handelbaar blijft, omdat deze altijd weer wordt verplaatst voor een meting op een andere locatie. Verder geldt voor emissiemetingen CxHy natuurlijk dat de EN12619 gevolgd moet worden.

Kenmerken van de analyser

De Polaris FID-SE voldoet aan deze eisen. Dit is een compacte draagbare FID analyser, TÜV gecertificeerd naar EN12619. Het gemak voor de mobiele meettechnicus zit voor grotendeels in 2 kenmerken:

  1. De aanwezigheid van Accu’s: De FID kan aan de spanning op het laboratorium of in de meetwagen worden opgewarmd en gestabiliseerd. Op het moment dat er gemeten gaat worden kan de spanning er gemakkelijk tijdelijk af, omdat de accu’s ervoor zorgen dat de temperatuurstabilisatie in stand blijft. Er kan dus direct worden aangevangen bij het volgende meetpunt. Een korte meting kan zelfs volledig op accu worden uitgevoerd.
  2. Toepassen van een metaalhydride cardridge de waterstof toevoer naar de vlam: Het meenemen van gascililnders met waterstof naar de meetlocatie is niet nodig. De Polaris heeft een metaalhydride cardridge die de functie van de waterstofcilinder overneemt. Een volledig opgeladen cardridge voorziet in voldoende waterstof voor een 30 uur meten. Is een langere meting nodig, dan kan men gemakkelijk de cardridge wisselen tijdens de meting of alsnog kiezen voor het aansluiten van een externe gascilinder.

Omdat deze FID kan meten in ranges tot 100000 mgC/Nm3 wordt deze ook veel toegepast voor  procesmetingen en efficiency metingen.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!