Debietsmeting en Isokinetische Monstername

In geval van emissiemetingen voor stof, aerosolen en/of gassen conform referentiemethoden is het vaak van belang het monster onder isokinetische condities te nemen. Dat betekent praktisch dat de monstername met dezelfde snelheid plaatsvindt als dat geëmitteerd wordt op die plaats.

Om die Isokinetische condities van de emissiemonstername te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de snelheid in het kanaal te meten en de monsternamepomp bij te regelen naar het juiste debiet. De snelheid van de emissiestroom naar de buitenlucht wordt in de regel bepaald met een pitotbuis. Middels de drukverschilmeting met de L-pitot of S-pitot en de gekende dichtheid van het rookgas wordt de snelheid berekend. Deze dichtheid is afhankelijk van samenstelling van het gas en uiteraard de temperatuur. De temperatuur wordt bepaald met een thermokoppel K.

Debietsmetingen

Debietsmetingen worden ook verricht met pitotbuizen en thermokoppels. Deze debietsmetingen zijn van belang om de uiteindelijke emissievracht te bepalen. Voor een isokinetische monstername wordt op basis van de snelheidsmeting het debiet bij de pomp bepaald zodat bij de aanzuignozzle van de monsternamelans dezelfde snelheid heerst als de snelheid van het rookgas.

De ST2

De ST2 is ontwikkeld voor het verrichten van snelheid- en debietmetingen conform EN-ISO 16911. De meetpunten worden bepaald conform EN 15259. De meter volgt deze berekeningen voor de plaatsbepaling van de pitotbuis. Naast deze metingen is tevens een programma voorzien voor het gemakkelijk handmatig kunnen verrichten van Isokinetische monsternames.

De ST2 is een complete micromanometer met thermokoppel uitlezing, met name gemaakt als perfect stuk gereedschap voor emissie- en debietsmetingen. Zelfs de hoek van de flow ten opzichte van de as van het kanaal kan hiermee bepaald worden middels de ingebouwde hellingmeter. Met behulp van de App zijn de metingen gemakkelijk te programmeren, uit te lezen achteraf en de rapporten gemakkelijk door te sturen per E-mail.

Bemonsteringspomp

Naast de micromanometer is natuurlijk een goede bemonsteringspomp noodzakelijk in geval van isokinetische monstername. De QB1 pomp is een compacte druk-gecompenseerde constant flow monsternamepomp voorzien van flowmeters en droge gasmeter. Door de compactheid, robuustheid en eenvoud in gebruik zijn deze pompen ideaal in te zetten voor emissie en immissie monsternames. De pomp is leverbaar in debieten variërend tussen 0,2 en 30 l/min. Er is ook een elektronische variant verkrijgbaar, welke de ingestelde flow en het volume behoudt en de monsternames opslaat in het geheugen. Ook deze is met behulp van dezelfde app als de ST2 uit te lezen.

In geval van de applicatie van de isokinetische monstername kunnen we ook onze automatisch isokinetische pompen aanbieden.