Onderzoek en vaststelling IAQ met Aerosol Spectrometrie

De Aerosolspectrometer model 11-D  wordt veel ingezet op het gebied van luchtkwaliteit. Zowel aan de procesmatige kant voor luchtbehandeling als aan de zijde van de bepaling van de kwaliteit van de binnenlucht op het gebied van fijnstof en aerosolen wordt de monitor veelvuldig toegepast. Zeer nauwkeurig geeft de monitor de deeltjesgrootte verdeling over 32 kanalen aan. Deze data wordt vervolgens verwerkt naar de massa waarden voor de verschillende stoffracties.

Gevolgen

Onderzoeken en metingen in het veld worden met de 11-D aerosol spectrometer uitgevoerd op het gebied van de effecten van maatregelen voor de blootstelling aan (fijn)stof. Denk bijvoorbeeld aan effecten als gevolg van de inzet van luchtreinigers.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Nauwkeurige metingen

Luchtreinigers en reinigingssystemen voor in (ventilatie) kanalen worden al getest in het R&D stadium, maar ook bij productie. Vaak worden hierbij gestandaardiseerde meetprotocollen toegepast. Het mooie van de Grimm 11-D monitor is dat deze aangesloten kan worden op een isokinetische probe, waardoor men ook voor de metingen in kanalen accurate meetwaarden krijgt. De bemonstering gebeurt met dezelfde snelheid als deze op het meetpunt, waardoor de deeltjesgrootte verdeling exact overeenkomt. Zo kan nauwkeurig filter efficiëntie worden bepaald.