On-site service gasanalyse systemen.

Periodiek onderhoud

Vast opgestelde continue meetsystemen hebben uiteraard ook periodiek onderhoud nodig. Ravebo B.V. verzorgt het onderhoud op locatie waarbij de conditie het bemonsteringssysteem en de analysers zelf gecontroleerd worden. Dit zowel op het vlak van de algemene staat als op het vlak van de interne hardware. Na een volledig onderhoud vindt een lek-test en de her-kalibratie plaats. Aansluitend aan de her-kalibratie vindt een lineariteits-test plaats, evenals een T90 test van het gehele monstername- en analysesysteem.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Jaarlijkse kwaliteitscontrole

Ravebo levert vaak support en assistentie bij de jaarlijkse kwaliteitscontrole van het continue meetsysteem, de zogenaamde AST (Annual Surveyance Test). In het geval van een CEMS (Continuous Emission Monitoring System) gebeurt de uitvoering door een laboratorium geaccrediteerd voor het verrichten van de metingen conform de referentie methoden (SRM=Standard Reference Method).

Tijdens de AST worden de volgende verrichtingen gedaan:

 • Algehele inspectie;
 • Functionele testen:
  • inspectie,
  • lek-test,
  • controle responsetijd,
  • controle 0 uitlezing en uitlezing van een gekende concentratie,
  • controle op lineariteit.
 • Kalibratie van het continue meetsysteem met de standaard referentie methoden;
 • Toetsing van de resultaten conform NEN-EN 14181.

Wat kan Ravebo voor u betekenen?

Ravebo is gespecialiseerd in het meten en kalibreren van meetinstrumenten. Wij kunnen u helpen met uw apparaat. Loopt u tegen een probleem aan en bent u opzoek naar de juiste oplossing, voor u op maat gemaakt? dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.