Toepassingsgebied

Getrainde en ervaren field service engineers kunnen de systemen voor u installeren en in gebruik nemen. Door dit “turn-key” concept kunt u erop vertrouwen dat uw apparatuur correct wordt gemonteerd, aangesloten en in gebruik genomen. Hierdoor heeft u slechts één aanspreekpunt voor uw analyser- of detectiesysteem project.

Graag voeten wij voor u het periodieke preventieve onderhoud en de benodigde kalibraties uit of geven we ondersteuning bij de jaarlijkse testen en validatie. In onze goed uitgeruste werkplaatsen hebben wij alles bij de hand om de nodige service te kunnen uitvoeren. In geval van vast opgestelde analyse- en detectiesystemen komen wij uiteraard op uw locatie.

Milieucontrole

Bij stofmetingen en gasmetingen voor het vaststellen van de emissie komen de volgende toepassingen veel voor:

  • Het nemen van representatieve monsters voor een analyse achteraf in het laboratorium;
  • Een extractieve online gasanalyse;
  • Een inline stofmeting.

Monstername stof

De bekendste toepassing voor het nemen van representatieve monsters in emissies is de standaard referentie methode voor de stofmeting. Middels het nemen van een mengmonster op een filter onder isokinetische condities en analyse van het monster in het laboratorium wordt de stofconcentratie en eventuele concentraties van elementen aan het stof vastgesteld. Ravebo is een gekende leverancier van de apparatuur voor deze monsternames. Voor alle geldende Europese normen voor stof en gasmonsternames in emissies leveren we de passende apparatuur.

Monstername gas

Ook voor diverse gasmetingen geldt dat de referentiemethode een bemonstering over absorptiemateriaal betreft en aansluitend een analyse in het laboratorium. In geval de gassen voorkomen als of gebonden aan aerosolen, is net als bij stof een isokinetische monstername vereist. Aan de opstelling voor de stofmeting wordt dan vaak in serie het absorptiemedium voor de gasmeting geplaatst, of in een separate monsternamelijn, welke uit de isokinetische lijn een sample neemt. Hierbij wordt dus simultaan aan de stofmonstername een gasmonstername uitgevoerd. Ook voor deze toepassingen geldt dat Ravebo alle, conform geldende Europese normen, bemonsteringspompen, probes en toebehoren levert en kan onderhouden.

Online gasanalyse en stofanalyse

Gasconcentraties in emissie kunnen vaak online worden gemeten. Bij een periodieke vergunningsmeting is het meestal handig als de apparatuur gemakkelijk handelbaar is in het veld. Dat kan met draagbare apparatuur voor de monstername en conditionering. Bij voorkeur ook de gasanalyser, maar dat is in de praktijk helaas niet altijd mogelijk; niet voor alle emissiemetingen zijn gecertificeerde draagbare analysers verkrijgbaar.

Bij een continue meting voor emissiemetingen is meestal een CEMS vereist. Dit zijn complete en volledig gecertificeerde systemen voor het continu registreren van de emissies. CEMS bestaan zowel voor gasmetingen als voor stofmetingen. Voor de stofmetingen zijn er gecertificeerde inline probes verkrijgbaar welke volgens een optische of tribo-elektrische meetprincipe werken. Deze probes kunnen continu de stofemissie registreren.

Ravebo adviseert, integreert, levert en onderhoudt componenten en systemen voor zowel de periodieke metingen door het milieu laboratorium als de vast opgestelde CEMS (Continu Emissie Monitoring Systeem).

Procescontrole en procesoptimalisatie

Bij de controle van processen en R&D applicaties voor optimalisatie zijn vaak real time gegevens gewenst van gasconcentraties, stofconcentraties, deeltjes-karakteristiek enzovoorts. Deze metingen hebben geen verplichtingen als het gaat om het voldoen aan certificeringen zoals we dat kennen voor de milieumetingen. Deze metingen moeten vooral exact goed zijn of goed correleren met hetgeen men in beeld wilt brengen.

Soms is kan een eenvoudige gasdetectie, stofdetectie of niet gecertificeerd analyse systeem kwalitatief al voldoende resultaat geven voor de procesbewaking of procesoptimalisatie. Soms is er juist geen standaard bestaande oplossing of opstelling voorhanden.

Voor al deze toepassingen combineren we bestaande producten en technologieën voor sampling en analyse of ontwikkelen en maken we specifieke apparatuur voor de applicatie.  Denk daarbij aan  verdunningssystemen, droogsystemen, verwarmde monsternamepompsystemen en dergelijke.

Veiligheid en gezondheid

Meest bekende toepassing voor veiligheid en gezondheid binnen productielocaties is stationaire gasdetectie en of stofdetectie. Dit om de veiligheid van de medewerkers als gevolg van blootstellingen aan gassen, dampen of stof te waarborgen.

Wij kunnen uw partner zijn voor levering, installatie en ingebruikname van detectie en monitoringsystemen voor het meten en bewaken van blootstelling en gassen en stof. Vaak zijn dergelijke systemen samengesteld uit diverse monitoren binnen een netwerk of verschillende transmitters aangestuurd en gevoed via één of meerder controllers. In geval van veiligheid is alarmering een vereiste.