Onderhoud en kalibratie

CertificaatService en kalibraties aan meetapparatuur en meetsystemen behoort tot een van de expertises van Ravebo B.V.. Met name op het gebied van apparatuur voor het meten van procesparameters, milieucondities en arbeidsomstandigheden hebben we veel ervaring en langdurige samenwerkingen. Vaak sluiten klanten serviceovereenkomsten af voor langere periode waarin het periodieke onderhoud, controles en kalibraties zijn afgestemd.
Afhankelijk van de instrumentatie of de installatie wordt de nodige service verricht op uw locatie of in onze goed uitgeruste werkplaatsen.

Kalibratie Identificatie Systeem

Om de complexiteit en kwantiteit van eisen, voortvloeiende uit onder andere certificering, te borgen en werkbaar te houden, werkt Ravebo sinds 2008 met een zelfontwikkeld intern opvolg- /goedkeuringssysteem: het Ravebo Kalibratie Identificatie systeem (KID).
In dit softwarepakket zijn alle meetinstrumenten geregistreerd en kunnen handelingen aan deze meetinstrumenten worden gemonitord. Het KID systeem is modulair opgezet en “flexibel” geprogrammeerd zodat veranderingen in wet- en regelgeving, normen en/of wensen van klanten snel verwerkt kunnen worden. Dit systeem stelt ons in staat om onze kwaliteit, transparantie voor onze klanten en onze service op een continue hoog peil te houden

Documenten en certificaten

Na onderhoud en kalibratie (en eventueel justering) wordt ieder instrument voorzien van een kalibratierapport, indien gewenst op de door u aangegeven punten. Naast het rapport ontvangt u een logboek waarin wij de uitgevoerde werkzaamheden omschrijven. Dit logboek geeft snel en overzichtelijk aan wat de staat van uw instrument is. U ontvangt de volgende documenten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden in een logboek met daarin de volgende gegevens:

 • Firmanaam en adresgegevens van uw organisatie;
 • Omschrijving, serienummer en eventueel tagnummer van het instrument;
 • Uitgevoerde werkzaamheden;
 • Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum.

Kalibratierapport met daarin de volgende gegevens:

 • Omschrijving van uw instrument en onze gebruikte standaarden;
 • Kalibratieresultaten met naam en handtekening van de uitvoerende specialisten;
 • Naam en handtekening van de eindcontrolefunctionaris.

Kalibratiecertificaat met daarin de volgende gegevens:

 • Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum;
 • Methode van kalibratie;
 • Herleidbaarheid van de kalibratie.

Servicecontracten

Omdat instrumentatie vaak een belangrijk onderdeel zijn met betrekking tot uw kwaliteitssysteem of productieproces en apparatuurbeheer vaak een tijdrovende klus is, biedt Ravebo de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten. Dit biedt u onder andere zekerheid voor wat betreft:

 • Bewaking van de kalibratie- en/of onderhoudsintervallen, waardoor uw kwaliteitssysteem is gewaarborgd;
 • Een zo kort mogelijke doorlooptijd zodat uw meetinstrumenten snel weer ingezet kunnen worden;
 • Eén centraal contactadres voor al uw vragen over de uit te voeren service;
 • Een goede technische staat van uw instrumenten.

Wij kunnen u op basis van de historieopbouw in het logboek te allen tijde adviseren omtrent eventuele vervanging en/of te verwachten toekomstige reparatiekosten.