Draagbare FID analyser voor emissiemetingen

Emissies van de parameter CxHy (totaal) worden bepaald conform NEN-EN 12619. Deze norm schrijft het gebruik van de FID analyser voor. De monstername verloopt via een probe, verwarmd filter en een verwarmde leiding. Alle verwarmde delen evenals de vlam ionisatie detector hebben een temperatuur van minimaal 180 graden Celsius. Omdat de analyse extractief gebeurt is een zo korte mogelijke verblijftijd gewenst. In het geval van het monitoren van koolwaterstoffen is dan het risico van verlies van de zwaardere componenten in de leiding geminimaliseerd. 

Total Organic Carbon

In het geval periodieke TOC (Total Organic Carbon) emissiemetingen uitgevoerd dienen te worden is de draagbare Polaris FID-SE een ideaal instrument hiervoor. Deze FID is TÜV gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in EN 12619 voor het vaststellen van de emissie aan totaal gasvorming organisch koolstof.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Verwarmde FID

De Polaris is een draagbare verwarmde FID welke gebruik maakt van een metaalhydride cardridge voor de waterstoftoevoer als brandstof voor de vlam in de detector. Het geheel blijft daardoor compact en handelbaar. De meettechnicus kan deze draagbare analyser dicht bij het meetpunt plaatsen. De toegepaste gasmeetprobe, betreft de zogenaamde HP-1 bemonsteringsprobe. Deze probe is zeer compact en praktisch voor wat betreft het gebruik, installatie en de koppeling/montage van de verwarmde slang.

Het geheel van probe, verwarmde monsternameslang en Polaris FID analyser is een hele praktische en betrouwbare oplossing voor periodieke emissiemetingen.