Online stofmonitoring

Het meten van stof en deeltjes is een specialisme op zich. Dit is vooral een resultaat van de diversiteit aan applicaties en ook vanwege het feit dat een representatieve stofmeting complexer is in de praktijk in vergelijking met het meten van gasconcentraties. Deeltjes gedragen zich eenmaal anders in de lucht en in gasstromen, waardoor je meestal niet op iedere plaats in de ruimte of in het kanaal dezelfde concentratie tegenkomt.

Massa's meten

stationair stofmeting systeemStofconcentraties worden meestal uitgedrukt in een bepaalde massa per volume eenheid. Online stofmetingen of stofdetectie systemen zijn meestal afgeleide metingen. Er wordt met deze direct uitleesbare sensoren vaak niet daadwerkelijk een massa gemeten.

Zowel draagbare als stationaire systemen

Veel systemen werken op basis van lichtverstrooiing en/of optische deeltjestelling, zo ook bij fijnstofmonitoring. Ten behoeve van milieumetingen / luchtkwaliteit adviseren wij 31 kanaals spectrometers van Grimm Aerosoltechnik. Deze zijn verkrijgbaar in draagbare en stationaire uitvoeringen. 

Rekening houden met het klimaat

Voor continue fijnstof metingen met dit principe zijn de condities van de weersomstandigheden een uitdaging om goed mee om te gaan. Bij hogere relatieve vochtigheid is er een groter risico op kerncondensatie en daarmee verandering van de deeltjes en daarmee het eindresultaat. Daarnaast worden voor het continu meten de nodige eisen gesteld aan de interne pompsystemen en filters en dergelijke. Voor de conditionering van de lucht alvorens de meetcel bereikt wordt werken we in hoofdzaak met 2 principes: verwarmen of drogen middels een permeatie droger (Nafion®-membraan). Het nadeel van verwarmen is dat verliezen in massa-fracties plaatsvinden als gevolg van het verliezen van de Semi Vluchtige Componenten van de aerosolen (SVC’s).

Constante metingen

In geval continue gemeten wordt over langere periode van maanden, of permanent 365 dagen per jaar, bevelen we systemen aan met de permeatie droger en een duurzaam pompsysteem. Deze laatste zijn tevens gecertificeerd naar equivalentie met EN12341 voor fijnstof. Indien tevens nauwkeurige metingen gewenst zijn voor de metingen van nanodeeltjes, kunnen wij die meettechnische oplossingen integreren in de systemen.