Monstername en Gasconditionering

gas detectorIn geval extractieve online gasanalyse wordt toegepast is het zaak het sample in de juiste condities aan te bieden bij de gasanalyser. Met conditionering doelen wij op het op de juiste condities brengen van het monster voorafgaand aan de online analyse. In de basis willen we de concentratie onveranderd aanleveren bij de analyzer. In geval het monster uit een proces of emissie stroom komt, moet deze vaak geconditioneerd worden voordat deze door de meetcel kan. In de basis betreft dit het samplegas vrij te maken van stofdeeltjes en vervolgens zonder verlies van de meten component aan te bieden bij de gasanalyser. Hiervoor wordt in de praktijk een probe toegepast met een verwarmd filter en vervolgens een verwarmde aanzuigleiding. Het verwarmen is van belang om de gasstroom boven het dauwpunt te houden om verliezen te voorkomen. In het geval van gebruik van een “koude “ analyser, zoals bijvoorbeeld een paramagnetische zuurstof analyzer, wordt het monstergas na de verwarmde slang gekoeld in een speciale gaskoeler met geen tot zeer minimaal contact met de ontstane condensaatvloeistof. Verwarmde analysers, zoals bijvoorbeeld FID en FTIR, kunnen direct het te meten gas aangeboden worden na de verwarmde leiding. Voor mobiele toepassingen kunnen we adviseren vanuit een programma aan draagbare probes, verwarmde slangen en draagbare gaskoelers.

Monstername probe

Om condensatie te voorkomen wordt de monsternameprobe verwarmd tot boven het dauwpunt. Een hoog oppervlakte filter zorgt voor het afscheiden van de vaste deeltjes in de gasstroom. De probe is meestal voorzien van een ingang voor kalibratiegas. Optioneel kan een backpurge systeem worden aangeboden; met een bepaalde frequentie kan de probe met filter gereinigd worden door met instrumentlucht terug te spoelen.

Voor mobiele applicatie, zoals de niet continue metingen door een meetbureau of laboratorium, leveren we draagbare probes met een verwarmd filterelement. Optioneel is de aanzuigprobe zelf ook verwarmd leverbaar. Een verwarmde monsternameslang kan, evenals bij de stationiare probes, geïntegreerd aangesloten worden zonder koudeval.

Monstername slangen

AnalyserkoelerOm boven het dauwpunt te blijven met de gasmonstername worden verwarmde slangen toegepast. Verwarmde slangen kunnen hebben vaak een uitwisselbare binnenleiding van PTFE of PFA. Deze zit in een leiding met een elektrische verwarmingsmantel. Daar omheen zit een isolatiemateriaal en het geheel zit in een buitenmantel. Het materiaal van de buitenmantel en de binnenleiding wordt gekozen op basis van de condities waarin de slang geplaatst wordt. Voor mobiele toepassingen wordt vaak de nylon geweven buitenmantel toegepast; deze zijn het meest compact en gemakkelijkst handelbaar in het veld. Voor mobiele toepassingen worden doorgaans zo kort mogelijke lengtes toegepast; vaak 3, 5 of 10 meter. Dat kan niet altijd, in de praktijk configureren en leveren we dergelijke slangen dan ook tot 30 meter.

Analyserkoeler

In het geval gebruik gemaakt wordt van “koude” analysers, is het noodzakelijk voor de analyser het gas terug te koelen zonder verliezen van de te meten componenten. De gaskoelers zijn zo geconstrueerd dat het condensaat een minimale contacttijd heeft met het monstername gas.  Hierdoor wordt voorkomen dat componenten uit het monstername gas oplossen in het condensaat en niet geanalyseerd worden. Afhankelijk van de exacte toepassing, condities en klantwensen adviseren we een passende gasconditioneringssysteem of gaskoeler. Zowel de compressorkoelers als de koelers met Peltier elementen zijn leverbaar voor zowel de draagbare als stationaire stationaire applicaties.

Verdunner

Verdunner monstername en gasconditioneringIn bijzondere situaties is het nodig de gasconcentraties gecontroleerd te verlagen voorafgaand aan de gasanalyse. Ravebo ontwerpt en integreert verdunningssystemen voor gasanalyse. Deze kunnen volledig verwarmd zijn en kritische capillairen zorgen voor de juiste verhouding voor de verdunning van het monsternamegas.

Leveren van optimale monster

Het aanleveren van het monster in de juiste condities, dat wil zeggen zonder verandering van de concentratie van de te bepalen componenten in kwestie, is niet altijd eenvoudig. Mogelijkheden binnen conditionering zijn onder meer technieken om het sample te filteren, koelen, drogen, verdunnen of verwarmen. In milieuapplicaties zijn de eisen voor conditionering vaak vastgelegd bij norm. Voor R&D en procesapplicaties kunnen de nodige uitdagingen hierbij om de hoek komen.