Gasconditionering

In het geval dat extractieve online gasanalyse wordt toegepast is het zaak het sample in de juiste condities aan te bieden bij de gasanalyser. In de basis betreft dit het samplegas vrij te maken van stofdeeltjes en vervolgens zonder verlies van het te meten component aan te bieden bij de gasanalyser. Hiervoor wordt in de praktijk een probe toegepast met een verwarmd filter en vervolgens een verwarmde aanzuigleiding. Het verwarmen is van belang om de gasstroom boven het dauwpunt te houden om verliezen te voorkomen. In het geval van gebruik van een “koude “ analyser, zoal bijvoorbeeld een model NDIR analyser, wordt het monstergas na de verwarmde slang gekoeld in een speciale gaskoeler met geen tot zeer minimaal contact met de ontstane condensaatvloeistof. Verwarmde analysers, zoals bijvoorbeeld FID en FTIR, kunnen direct het te meten gas aangeboden worden na de verwarmde leiding. Voor mobiele toepassingen kunnen we adviseren vanuit een programma aan draagbare probes, verwarde slangen en draagbare gaskoelers.

Monsternameprobe

Dadolab Monstername Probe

Draagbare probes met hoog oppervlakte filterelement, uitermate geschikt voor mobiele extractieve gasanalyse. Optioneel is de aanzuigprobe zelf ook verwarmd leverbaar. De draagbare gasmeetprobes verwarmen doorgaans zelfregulerend tot 180 graden Celcius, maar we leveren deze ook met een gecontroleerde temperatuurregelaar. Een verwarmde monsternameslang kan geïntegreerd aangesloten worden zonder koudeval. Onze draagbare gasmonstername probes worden geleverd met een kalibratiegas aansluiting.

Monsternameslang

Bij extractieve gasanalyse is het gewenst een zo kort mogelijke verblijftijd te hebben in het monsternamesysteem. In de praktijk betekent dit dat de monsternameleiding zo kort mogelijk is en het materiaal in contact met het gas inert is. Er mogen geen verliezen optreden voor de meten componenten. Voor de draagbare probes zijn compacte zelf regulerende monsternameslangen verkrijgbaar met een uitwisselbare binnenleiding. Lengtes van 3, 5 meter en 10 meter komen vaak voor in de praktijk bij de mobiele gasanalyse. De binnenleiding is meestal van PTFE of PFA.

gaskoelers

Draagbare gas koelerIn geval gebruik gemaakt wordt van een “koude” gasanalyser, moet het monsternamegas gekoeld worden. Vanuit de verwarmde slang wordt het monster doorgaans met 180 graden Celcius aangeboden. De mobiele koeler kan uitgerustworden met 2 peltier elementen, waardoor een zeer hoog koelvermogen bereikt wordt. De koeler is zo geconstrueerd dat het condensaat nauwelijks in contact komt met het monsternamegas. Dit minimaliseert verliezen van componenten. De koeler kan uitgerust worden met geïntegreerde monsternamepomp, condensaatdetectie en temperatuurregelaar voor de verwamde monsternameslang.