Het meten van broeikasgassen bij emissies vanuit het afvalwater

In onze eerdere blogs, hebben we het gehad over hoe FTIR systemen optimaal zou zijn voor milieu onderzoek. We hebben onlangs samengewerkt met een organisatie, welke onderzoek heeft uitgevoerd naar de N2O, NO, NO2, CH4 en CO2  flux uit afvalwater. Voor dit onderzoek is de GASMET DX4015 toegepast met een klantspecifiek samplesysteem. Voor de bemonstering werd een systeem samengesteld bestaande uit een verwarmd filter en een verwarmde monsternameleiding (50°C). Condensatie als gevolg van temperatuurschommelingen werden daardoor voorkomen. De meetcel in de DX4015 analyser is tevens 50°C, waardoor ook daar condensatie wordt voorkomen en de concentraties praktisch altijd bij gelijke condities zijn bepaald.

Real-time analyse met FTIR

Dagelijks werd een automatische achtergrondmeting (0-meting) gedaan met pure stikstof. Daarbuiten zijn er geen extra kalibraties benodigd in het veld om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Met FTIR kunnen dus snel ter plaatse nauwkeurige realtime analyses worden uitgevoerd.

Flexibiliteit in data-analyse door CALCMET® softwareconfiguratie

Het voordeel van de FTIR is dat vooraf middels de CALCMET® software een configuratie gemaakt kan worden voor de real time monitoring van meerdere componenten. De ruwe spectra worden ook verkregen, waardoor het te allen tijde mogelijk is om de data achteraf te analyseren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de te verwachten gassenmatrix niet overeenkomt met de praktijk. Middels post processing kan alsnog gekozen worden andere delen van de spectra te gebruiken voor de bepaling van bepaalde specifieke gasconcentraties. Dit kan dan alsnog resulteren nauwkeurigere en selectievere data.

Geavanceerde support en optimalisatie van FTIR-analysemethoden

Onze support bij dit onderzoek ging verder dan alleen de levering. We hebben ook daadwerkelijk ondersteuning geboden bij analyse van spectra. Naar aanleiding van deze analyse hebben we de configuratie geoptimaliseerd en voor een component een extra kalibratie uitgevoerd naar een hoog bereik. Deze kalibratie is direct toegevoegd in de interne bibliotheek van de FTIR analyser. Dit was nodig, omdat er uiteindelijk meerdere gassen en ook hogere concentraties van bepaalde componenten aanwezig waren in vergelijking met de initiële beoordeling van de gasmatrix.

Deze experimenten toonden aan dat de verwarmde FTIR (Fourier Transformatie Infra Rood) de perfecte techniek was bij deze multigas analyse in deze condities!