Analysetechnieken

Een greep uit de technologieën welke we toepassen bij oplossingen voor het meten van gassen en stoffen.

Stofmetingen

Stofmetingen worden veel toegepast in de praktijk. Voor de industriële applicaties maken we gebruik van zowel het tribo-elektrisch meetprincipe als het optische meetprincipe.

Tribo-electrische stof probe

Zogenaamde tribo-probes maken gebruik van het feit dat als deeltjes in contact komen met deze, de probe een lading geeft. Dit resulteert in stroomsignalen die omgezet worden naar een output welke evenredig is aan de hoeveelheid stof. Bij aanname van een vast debiet, of in combinatie met een debietsmeting kan de stofconcentratie opgevolgd worden. Deze probes vergen weinig onderhoud en zijn robuust.

Optisch stof probes en monitoren

Optische meetsystemen maken gebruik van het feit dat stof licht verstrooid en absorbeert. Door een detector te plaatsen kan de stofconcentratie worden afgeleid als gevolg van een opaciteitsmeting of een meting van de mate van verstrooiing. Optische monitoren zijn verkrijgbaar als zeer nauwkeurige analysers voor het opvolgen van fijnstof concentraties.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

Gasanalyse

Zuurstof

Zuurstofconcentratie is een van de meest voorkomende parameter bij gasmetingen. Dit zowel in processen, emissies als op werkplekken zoals besloten ruimtes. Voor het meten van zuurstof zetten we de juiste technologie in bij de juiste toepassing. De meettechnieken welke we toepassen voor zuurstofmonitoring zijn: Elektrochemische cellen (EC), Paramagnetische cellen en Zirconia cellen (ZrO2).

Meer informatie over het meetprincipe zuurstofanalyse:

https://www.ravebo.nl/producten/zuurstofanalysers/meetprincipes-zuurstofanalyse

Elektrochemische cellen

Elektrochemische cellen worden heel veel toegepast bij met name gasdetectie van zuurstof of van toxische gassen. Deze meetcellen werken als een batterij. Door een membraan bereikt het te meten gas een elektrolyt. In het elektrolyt vinden reacties plaats waardoor er een spanningsverschil ontstaat tussen de anode en de kathode. Deze correleert met de concentratie van het gas.

NDIR (Non Dispersive Infra Red)

De NDIR analyser is een fotometer welke werkt bij één specifieke golflengte uit het infrarood spectrum. Door een juiste selectie van de golflengte voor de analyser kunnen heel selectief specifieke gasconcentraties worden bepaald. Door gebruik te maken van een detector kan de extinctie gemeten worden, welke een maat geeft voor de gasconcentratie. We weglengte van de lichtbundel is van belang voor het concentratiebereik van de meetcel.

Meer informatie over het meetprincipe NDIR:

https://www.ravebo.nl/producten/ndir-analyser/ndir-meetprincipe

FTIR (Fourier Transformation Infra Red)

Met deze technologie is zowel kwantitatieve als kwalitatieve multi-gas analyse mogelijk. Bij FTIR wordt niet als bij NDIR één specifieke golflengte toegepast, maar het gehele infrarood gebied. Tevens wordt een interferometer toegepast. Het resultaat is een interferogram over het infraroodspectrum. Op de verkregen signalen wordt tenslotte Fourier analyse toegepast, waarna het mogelijk is de concentratie vast te stellen van verschillende componenten. Tevens is mogelijk tot op bepaalde hoogte onbekende gassen te identificeren.

Meer informatie over het meetprincipe FTIR:

https://www.ravebo.nl/producten/ftir-analyser/ftir-werkingsprincipe

FID (Flame Ionisation Detection)

De Vlamionisatie detector wordt toegepast voor het meten aan totaal koolwaterstoffen. Het is de standaard referentie methode voor emissiemetingen. Het gasmonster wordt door een waterstofvlam geleidt. Hierbij ontstaan ionen die op een collectorplaat komen. De stroom welke ontstaat is een maat voor de concentratie aan koolstofatomen.

Meer informatie over het meetprincipe FID:

https://www.ravebo.nl/producten/fid-analyser/fid-werkingsprincipe