Nano Particle Analysers

Nano analyser

CPC (Condensating Particel Counter)

In Condensatie-kern teller (CPC: Condensating Particle Counter) wordt gebruik gemaakt van het feit dat vloeistofcondensatie op een (nano)deeltje plaatsvindt, de zogenaamde kerncondensatie. De CPC units van Grimm Aerosol Technik werken allen met Butanol waardoor kerncondensatie op praktisch ieder type deeltje plaatsvindt.

Verschillende uitvoeringen

De CPC monitoren zijn verkrijgbaar van laboratorium modellen tot aan robuuste continue monitoren voor 24/7 gebruik in weersbestendige behuizingen en met geïntegreerde conditionering voor de monstername in de buitenlucht.

Single count mode en fotometrische mode

In de zogenaamde single count mode kan zeer nauwkeurig 100.000 tot 150.000 p/cm3 concentraties bepaald worden. In fotometrische mode (met correctie voor onder meer coïncidentie effecten bij hoge concentraties) kan tot 107 p/cm3 bepaald worden. De CPC wordt ingesteld en aangestuurd middels software.

FCE (Farraday Cup Electrometer)

In een Farraday Cup Electrometer laten geladen nanodeeltjes hun lading los en creëren een hele kleine stroom. Di electrisch signaal wordt omgezet naar het uiteindelijke aantal deeltjes. Deze meetmethode is zeer snel en in de regel ook de “referentie-methode” voor de telling van nanodeeltjes. Voor de FCE is het noodzakelijk dat de deeltjes een gekende ladingsverdeling hebben om correct te kunnen terugrekenen. Daarnaast is het noodzakelijk dat het verkregen signaal voldoende hoog boven het ruissignaal is. De FCE kan niet zoals de CPC als stand-alone meetinstrument worden gebruikt, omdat er is een gekende ladingsverdeling benodigd is. De FCE kan ook niet als de CPC hele lage concentraties meten, maar is daarentegen wel nauwkeuriger en heeft een veel snellere respons.

SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer)

SMPSEen SMPS systeem bestaat uit een Nanoparticle counter (CPC of FCE) voorgeschakeld met een DMA (Differential Mobility Analyzer). Een fractie nanopartikels worden gescheiden middels een verschil in mobiliteit in een elektrisch veld. Negatief geladen deeltjes worden aangetrokken door een positieve elektrode; bij een bepaald voltage komen alleen deeltjes met een bepaalde ‘mobiliteit’ door de DMA. Deze fractie wordt vervolgens geteld door een FCE of CPC. Op deze manier wordt een deeltjesgrootteverdeling verkregen van de nanodeeltjes.

Uitvoeringen

De SMPS Systemen van Grimm Aerosol Technik zijn verkrijgbaar in Desktop/Laboratorium opstellingen en als 19”rack opstelling. De laatste is met name ontwikkeld voor milieustudies of luchtmeetnetten. De combinatie van een DMA met een CPC omschrijven we als een SMPS+C, de combinatie van een DMA met een FCE omschrijven we als een SMPS+E.

WRAS (Wide Range Aerosol System)

Als we een SMPS combineren met een LSAS (Laser Scattering Aerosol Spectrometer) hebben we een zeer nauwkeurig meetsysteem voor de bepaling van aerosolen in het bereik van enkele nanometer tot aan 35 µm. Ook voor de WRAS geldt dat we deze leveren als laboratorium opstelling, maar ook als continue meetopstelling voor in het veld buiten.

MiniWRAS

De Mini-WRAS(Mini-Wide Range Aerosol Spectrometer) is een laser aerosol spectrometer gecombineerd met de zgn. NanoDiff, een Nano sensor voor het schatten van de deeltjesaantallen en deeltjesgrootten tussen 10 en 250 nm. Deze sensor werkt volgens het principe van elektrische mobiliteit voor de schatting van de diameter en past een elektrometer toe voor de telling van de deeltjes. Per minuut kan een overzicht verkregen worden van de aantallen deeltjes en de deeltjesgrootte verdeling over 41 kanalen van 10 nm – 35 µm.