Kwikanalyse - CMM SYSTEM

CMMHet continue meetsysteem CMM van Gasmet maakt gebruik van koude damp atomaire fluorescentie voor de detectie van elementair kwik op een zeer lage concentraties. Het systeem voldoet aan de eisen zoals gesteld in EN15267-3 en is gecertificeerd voor het concentratiebereik van 0 tot 5 µg/m3. Het systeem is voorzien van een QAL1 certificaat (TÜV https://qal1.de/en/hersteller/gasmet.htm en MCERTS https://www.csagroupuk.org/).

Fotonen

Koude damp atomaire fluorescentie is een techniek waarbij de kwikatomen in het gas in een aangeslagen toestand worden gebracht door de opname van een foton afkomstig van een UV lichtbron. Deze aangeslagen toestand is niet stabiel en het atoom vervalt na een korte tijd weer terug naar de basis toestand. Hierbij wordt er een foton omnidirectioneel uitgezonden met een energie gelijk aan het ontvangen foton. Door een detector te plaatsen onder 90° ten opzichte van de lichtbron wordt alleen het licht afkomstig van fluorescentie gemeten zonder bijdrage van de UV lichtbron. De detector is een foton tellende module welke alleen fotonen telt afkomstig van de Hg atomen.

Hoe zit een CMM systeem in elkaar?

Het CMM systeem bestaat uit een verdunningssonde, verwarmde monsternameleiding, kwikanalyser en een stikstofgenerator voor het creëren van het benodigde verdunningsgas en een testgasgenerator. Het verdunningsgas wordt o.a. gebruikt om kruisinterferentie en quenching van SO2 en O2 met een factor 50 te minimaliseren. Het systeem werkt volledig automatisch en voert de benodigde kalibraties uit op een door de gebruiker ingegeven interval.