(Fijn)stofmeting in de binnenlucht en op de werkplek

FotodetectorIn een aerosol spectrometer worden de binnenkomende deeltjes achtereenvolgens geordend. De Grimm Aerosol Spectrometer maakt gebruik van laserlicht.

Opstelling van de Fotodetector

De fotodetector is onder een hoek van 90 graden geplaatst. Ieder signaal dat wordt verkregen vertegenwoordigt een deeltje. De hoogte van het signaal dat door de fotodetector wordt ontvangen vertegenwoordigt de deeltjesgrootte. Op deze wijze kan dus een spectrum bepaald worden van de aantallen deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling. Middels de aanname dat de deeltjes bolvormig zijn en een aangenomen dichtheid wordt de massaverdeling berekend.

Voordeel van de aerosol spectrometrie

Het grote voordeel van aerosol spectrometrie is het simultaan meten van de verschillende deeltjesgroottes en deeltjesaantallen, waardoor directe online monitoring van diverse stoffracties met een snelle responsetijd mogelijk is.

Arbeidsplaatsmetingen

Ten behoeve van arbeidsplaatsmetingen alsmede binnenluchtkwaliteit adviseren wij 31 kanaals spectrometers van Grimm Aerosoltechnik, model 11-D. De draagbare units zijn voorzien van een PTFE vlakfilter waardoor het mogelijk is tevens een gravimetrische bepaling te doen en daarmee de on-line data te corrigeren achteraf.

MiniWRAS, ook nanodeeltjes in lucht

MiniWRASSpeciaal voor applicaties in omgevingslucht waarbij de concentraties nano deeltjes mee bepaald moeten worden, leveren wij de zogenaamde Mini-WRAS(Mini-Wide Range Aerosol Spectrometer). In dit instrument is de laser aerosol spectrometer gecombineerd met de zgn. NanoDiff, een Nano sensor voor het schatten van de deeltjesaantallen en deeltjesgrootten tussen 10 en 250 nm.

De werking van de sensor

Deze sensor werkt volgens het principe van elektrische mobiliteit voor de schatting van de diameter en past een elektrometer toe voor de telling van de deeltjes. Per minuut kan een overzicht verkregen worden van de aantallen deeltjes en de deeltjesgrootte verdeling over 41 kanalen van 10 nm – 35 µm! Dit alles met een compact instrument, zonder toepassing van vloeistoffen en radioactieve bronnen als gebruikelijk met de zogenaamde SMPS systemen (Scanning Mobility Particle Sizer).